dodatkowe informacje

Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”


Szkoła jest Członkiem
Akademii ChintSzkoła uczestniczy w programie "Twoje dane - Twoja sprawa"


                                                                                

 • WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA UCZNIÓW TECHNIKUM BUDOWLANEGO
  Uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik budownictwa brali udział w ciekawej wycieczce zawodoznawczej „ Historia wiązań murarskich”. Jej przewodnim celem było zapoznanie młodzieży z zasadami wiązań murarskich z cegły. Najpierw uczestnicy z opiekunem udali się do Muzeum Kanału „Dętka”, które jest przykładem ciekawego wykorzystania cegły w sztuce budowlanej. Mieści się ono pod placem Wolności w Łodzi. więcej...

 • TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW
  Biblioteka szkolna organizuje akcję
  Tydzień Pisania Listów do chorych dzieci.
  9 – 17 października 2014 roku.

  Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja wolontariuszy, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na stronie akcji prezentowane są profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. Zasady udziału w akcji „Tydzień pisania listów do chorych dzieci”:
  • Wchodźcie na stronę www.marzycielskapoczta.pl
  • Wybierzcie dziecko, do którego chcecie napisać list.
  • Napiszcie list lub kartkę i przynieście do biblioteki.

  Po zebraniu wszystkich listów prześlemy je w dużych kopertach do wskazanych przez Was dzieci.
  Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów, ich rodziców oraz wychowawców do udziału w tej wspaniałej formie pomagania chorym dzieciom!!!
  Organizatorzy: Aneta Frydrych – Chrabańska i Katarzyna Pilarczyk

 • INFORMACJA O PRZEBIEGU DNIA PATRONA 2014
  W tym roku Dzień Patrona będzie rozgrywany w dwóch etapach więcej...

  „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”.
  Dlatego postaramy się w naszym Dniu Patrona bliżej przyjrzeć temu, co Jan Paweł II mówił o świętości oraz co sprawiło, że sam realizował świętość w swoim życiu.

  Zadanie 1
  Pobierz z załącznika albo odbierz w Sali 132 Orędzie Jana Pawła II na VI Światowy Dzień Młodzieży i na jego podstawie odpowiedz na pytania:
  • Co o świętości mówi w tym orędziu Papież? (2p)
  • 2. Na jaką cechę specyficznie ludzką („przywilej synów Bożych”) zwraca uwagę autor i co mówi o niej? (3p)
  • Gdzie odbyły się VI ŚDM? (1p.)

  pobierz

  Zadanie 2
  Jan Paweł II sam doceniał świętych i ich znaczenie jako przewodników na naszych drogach życia. Będąc kardynałem często odwiedzał Kongregację do spraw świętych i naciskał, by sprawniej toczyły się procesy sług Bożych z jego diecezji. Wizytując tę kongregację jako świeżo wybrany papież stwierdził: „Łatwo się tu wchodziło i stąd wychodziło. Ale wrócić do tej kongregacji po śmierci – to dopiero wyczyn! Coś takiego oznacza, że gagatek wszystko „dobrze przeżył”.
  Papież beatyfikował 1329 sług bożych i kanonizował 473 błogosławionych.
  Zbierz następujące informacje o 3 świętych lub błogosławionych ogłoszonych przez Jana Pawła II:
  • Imię i nazwisko (1p.)
  • Narodowość (1p.)
  • Rok urodzenia i śmierci (1p.)
  • Kilka zdań o życiu i dokonaniach danej osoby (3p.)

  Zadanie 3
  Jako człowiek głęboko zjednoczony w modlitwie z Bogiem JaN Paweł II wypraszał wiele cudów podkreślając zawsze: „To nie ja czynię cuda, a Bóg. Ja Go tylko proszę.” Ks. Oder, prowadzący proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny:
  „ Nie ma takiego kontynentu, może poza Antarktydą, z którego nie nadeszłyby świadectwa dotyczące łask otrzymanych za wstawiennictwem Jana Pawła II. Co ciekawe świadectwa te mają charakter ekumeniczny i między religijny. I tak otrzymaliśmy je już od pewnego amerykańskiego Żyda, wyznawczyni hinduizmu, starszego pana ze Szkocji należącego do kościoła episkopalnego, a także od wyznawców prawosławia.” Wśród mnóstwa cudów zgłoszonych do Watykanu trzeba było wybrać taki, który był:
  • Nagły
  • Całkowity
  • Nieodwracalny

  To wszystko musi być oczywiście potwierdzone medycznie.
  Cud, który uwzględniono podczas kanonizacji Jana Pawła II to uzdrowienie z tętniaka mózgu mieszkanki Kostaryki Floribeth Mory Díaz
  Napisz jaki cud został uwzględniony w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II (2p.) i kogo dotyczył (2p) Zapamiętaj imiona i nazwisko tej osoby.
 • INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
  23 września 2014 roku w ośrodku Malinka odbyła się inauguracja sportowego roku szkolnego 2014/2015, podczas której odbyły się Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego- Indywidualne Biegi Przełajowe. Naszą szkołę reprezentowali chłopcy z klasy 1 Tbe: Domański Dominik, Jędrzjczak Krystian, Skrucha Mateusz, Jóźwiak Michał, Szymczyk Michał oraz Skowroński Kamil pod opieką p. Katarzyny Giernalczyk - Szumskiej.
  Dziękujemy chłopakom za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
 • 75. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
  11 września 1998 roku uchwałą Sejmu datę 27.września ustanowiono Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. W związku z uroczystościami związanymi z 75.rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Społeczność naszej szkoły miała możliwość obejrzenia wystawy poświęconej tematyce II wojny światowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność Państwa Podziemnego a także Powstania Warszawskiego, którego 70. rocznica wybuchu obchodzona była 1 sierpnia. więcej...
 • WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE
  Wrzesień w naszej szkole to nie tylko uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, ale również czas na przedstawienie i wstępne omówienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wyników egzaminów kwalifikacji w zawodzie. W tym roku nadesłane z OKE w Łodzi informacje przyniosły nam wiele radości, gdyż absolwenci ZZSP im. Jana Pawła uzyskali bardzo dobre wyniki, szczególnie w zawodach technik budowlany, technik informatyk i technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W tej grupie zdający osiągnęli odpowiednio 100, 82 i 85 % oraz otrzymali dyplomy.
  Dobre wyniki osiągnęli również absolwenci klas w zawodach:technik elektryk, technik mechanik i technik ochrony środowiska.
  Na uwagę zasługują również dobre wyniki naszych uczniów, którzy w trakcie trwania nauki przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikację B.06 – wykonywania robót malarsko-tapeciarskich zdobyło 77% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej uczących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  Warte podkreślenia są również wyniki uzyskane przez słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie technik farmaceutyczny. Kwalifikację Z.19.-sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymii materiałami medycznymi zdobyło 90% naszych słuchaczy.
  Gratulujemy wszystkim egzaminacyjnych sukcesów i zdobycia wybranych przez siebie kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji w zawodzie. Mamy nadzieje, że kolejne roczniki naszych absolwentów będą nawiązywać do tej chlubnej tradycji ZZSP im. Jana Pawła II.
 • Nagroda dla najlepszego maturzysty naszej szkoły
  Nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1000złotych dla najlepszego maturzysty w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, którym w tym roku został Daniel Poroszewski, przekazał Senator RP Andrzej Owczarek. Uroczyste wręczenie aktu przyznanego stypendium odbyło się 04 września 2014 r. w naszej szkole. Daniel Poroszewski ukończył technikum w zawodzie technik informatyk, bardzo dobrze zdał maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wyższe uczelnie tylko czekają na takich uczniów.
 • WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Tradycyjnie 1 września nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Pan dyrektor Eugeniusz Jacel witając wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły życzył spokojnej pracy, wzajemnej życzliwości i wielu sukcesów. Szczególne słowa powitania skierowane zostały do uczniów klas pierwszych.
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl