dodatkowe informacje

Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”


Szkoła jest Członkiem
Akademii ChintSzkoła uczestniczy w programie "Twoje dane - Twoja sprawa"


                                                                                

 • 75. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
  11 września 1998 roku uchwałą Sejmu datę 27.września ustanowiono Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. W związku z uroczystościami związanymi z 75.rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Społeczność naszej szkoły miała możliwość obejrzenia wystawy poświęconej tematyce II wojny światowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność Państwa Podziemnego a także Powstania Warszawskiego, którego 70. rocznica wybuchu obchodzona była 1 sierpnia. więcej...
 • WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE
  Wrzesień w naszej szkole to nie tylko uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, ale również czas na przedstawienie i wstępne omówienie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wyników egzaminów kwalifikacji w zawodzie. W tym roku nadesłane z OKE w Łodzi informacje przyniosły nam wiele radości, gdyż absolwenci ZZSP im. Jana Pawła uzyskali bardzo dobre wyniki, szczególnie w zawodach technik budowlany, technik informatyk i technolog robót wykończeniowych w budownictwie. W tej grupie zdający osiągnęli odpowiednio 100, 82 i 85 % oraz otrzymali dyplomy.
  Dobre wyniki osiągnęli również absolwenci klas w zawodach:technik elektryk, technik mechanik i technik ochrony środowiska.
  Na uwagę zasługują również dobre wyniki naszych uczniów, którzy w trakcie trwania nauki przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikację B.06 – wykonywania robót malarsko-tapeciarskich zdobyło 77% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej uczących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
  Warte podkreślenia są również wyniki uzyskane przez słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie technik farmaceutyczny. Kwalifikację Z.19.-sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymii materiałami medycznymi zdobyło 90% naszych słuchaczy.
  Gratulujemy wszystkim egzaminacyjnych sukcesów i zdobycia wybranych przez siebie kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji w zawodzie. Mamy nadzieje, że kolejne roczniki naszych absolwentów będą nawiązywać do tej chlubnej tradycji ZZSP im. Jana Pawła II.
 • Nagroda dla najlepszego maturzysty naszej szkoły
  Nagrodę w postaci stypendium w wysokości 1000złotych dla najlepszego maturzysty w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, którym w tym roku został Daniel Poroszewski, przekazał Senator RP Andrzej Owczarek. Uroczyste wręczenie aktu przyznanego stypendium odbyło się 04 września 2014 r. w naszej szkole. Daniel Poroszewski ukończył technikum w zawodzie technik informatyk, bardzo dobrze zdał maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wyższe uczelnie tylko czekają na takich uczniów.
 • WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Tradycyjnie 1 września nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Pan dyrektor Eugeniusz Jacel witając wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły życzył spokojnej pracy, wzajemnej życzliwości i wielu sukcesów. Szczególne słowa powitania skierowane zostały do uczniów klas pierwszych.
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl