dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”

                                                                                


Śwwięto KEN
                     Święto Edukacji Narodowej obchodziliśmy w pomiedziałek 16.10.2017r. Dzień ten był szczególnie ważny dla nas, gdyż świętowalismy również 39 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II patrona naszej szkoły.
                     Coroczna uroczystość ślubowania klas pierwszych odbya się w skupieniu i ciszy.
                     Uczniowie przyrzekali sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, gbać o rozwój intelekttualny i ksztaałtować swój charakter, aby stać się prawym i odpowiedzialnym człowiekiem.                      Pan dyrektor Arkadiusz Kędzierski złożył serdeczne życzenia całemu gronu pedagogicznemu.
                     Następnie uczennica Żaneta Olejniczak w imieniu Samorządu Uczniowskiego przekazała nauczycielom szczeree podziękowania za ich trud, wytrwaałość i cierpliwość w codziennej pracy pedagogicznej.
                     W części artystycznej uczniowie swoim talentem wokalnymi muzyznym podkreślili rangę uroczzysttości. Występ Kamili Kieszkowskiej, Huberta Lisiuka i Jacka Wojciechowskiego zakończył się gromkimi brawami widowni.
                     Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy wokalno - muzyczne popisy naszych utalentowanych uczniów.
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl