dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”

                                                                                


Spektakularny sukces naszych uczniów!
                      Uczniowie naszej szkoły Michał Jóźwiak z klasy 4Tbe oraz Bartłomiej Sobiecki z klasy 3Tbe otrzymali wyróżnienia w konkursie plastycznym. Pracę wykonali pod opieką p. Żanety Gazewskiej.
                     Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował VI edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem zmagań było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego. Tematyka zgłoszonych prac obejmowała szerokizakres zagadnień kultury bezpieczeństwa, prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. i zasad udzielania pierwszej pomocy.
                     Prace zostały wykorzystane do stworzenia kalendarzy ściennych na 2018rok,które będą wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl