dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”

                                                                                


Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka
                      W dniu 14.06.2018 r. odbyła się uroczystość zakończenia obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka w naszej szkole. Dyrektor szkoły p. Arkadiusz Kędzierski powitał przybyłych gości: p. Władysława Szymczyka – Prezesa Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, p. Henrykę Szumigaj - Wiceprezes ds. Młodzieży, p. Urszulę Kaczorkiewicz z Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP, p. Radosława Jagasa z firmy Legrand Polska, p. Pawła Mamrota z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,p. Witolda Jaroszewskiego i Stanisława Dębca wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.
Uczestnicy wysłuchali wystąpienia p. Władysława Szymczyka, który przekazał informacje o działalności SEP, p. Radosława Jagasa nt. „Przedstawienie historii firmy Legrgand, jej produktów ze szczególnym uwzględnieniem aparatów zabezpieczających małej mocy”, p. Pawła Mamrota nt. „Telefon komórkowy źródłem słabych pól elektromagnetycznych”,. Pan Prezes Władysław Szymczyk oraz pani Wiceprezes Henryka Szumigaj wręczyli uczniom klasy 3 Tbe legitymacje członkowskie SEP.
Następnie laureaci konkursu „Najlepsi z Najlepszych” otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez firmę Legrand Polska. Serdecznie dziękujemy za przekazanie nagród naszym uczniom. Organizatorami uroczystości byli p. Lucyna Drygalska i p. Jan Markiewicz.
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl