dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”

                                                                                


Konkurs prac modelowo – konstrukcyjnych
                     W dniu 13.04.2018 r. odbył się szkolny konkurs prac modelowo - konstrukcyjnych wykonanych metodą projektów. Uczniowie klasy 4 Tbe prezentowali wykonane przez siebie prace, przedstawiali prezentacje multimedialne oraz sprawozdanie z projektu.
                     Komisja konkursowa oceniała: zgodność pracy modelowo – konstrukcyjnej z założonymi celami, oryginalność i innowacyjność rozwiązania, właściwy dobór zastosowanych elementów, funkcjonalność i zgodność wykonanej pracy z przepisami BHP, pracochłonność, dokładność oraz estetykę wykonania.
                     W lekcji otwartej wzięli udział uczniowie z klasy 2 Tbe.
W pracach jury udział wzięli: p. Katarzyna Giernalczyk – Szumska – wicedyrektor szkoły oraz nauczyciele p. Przemysław Wyrwas, p. Lucyna Drygalska i p. Jan Markiewicz.
                     I miejsce zajęła grupa w składzie: Mikołaj Milas, Rafał Olszewicz, Sylwester Romaniak która wykonała pracę „Wykonanie układów z bramkami cyfrowymi CMOS” II i III nagrody nie przyznano. Opiekunami prac byli Lucyna Drygalska i Jan Markiewicz.
                     Nagrody i dyplomy otrzymają zwycięzcy podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl