dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”Szkoła jest Członkiem
Akademii Chint

                                                                                


KONKURS "MÓJ ZAWÓD - MOJE MIEJSCE PRACY"

Konkurs "Mój zawód - moje miejsce pracy" - edycja 6 w roku szkolnym 2017/2018


Cel konkursu:
 • Promowanie zawodów poszukiwanych na rynku pracy:technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik budownictwa, technik elektryk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, elektryk, sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz, cieśla.
 • Zaangażowanie młodzieży w samodzielne poszukiwanie atrakcyjnego zawodu.
 • Stworzenie dobrej komunikacji pomiędzy młodzieżą ucząca się w szkołach zawodowych a przyszłymi pracodawcami.
 • Zdobywanie wiedzy na temat możliwości zatrudnienia i rozwoju w firmach regionu łódzkiego.
 • Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego wśród uczniów gimnazjów powiatu zgierskiego.
 • Propagowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym na terenie powiatu zgierskiego.
 • Umożliwienie uczniom gimnazjów powiatu zgierskiego dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawodu.
Zasady udziału w konkursie
 • Do konkursu mogą przystąpić zespoły 1-2 osobowe.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji w programie Power Point.
 • Maksymalny czas trwania prezentacji – 10 minut.
 • Uczestnicy konkursu mogą nadesłać tylko jedną pracę.
 • Prace konkursowe należy przesłać na nośniku elektronicznym (płyta CD) i dostarczyć do organizatora konkursu w 2 egzemplarzach.
 • Każdy egzemplarz musi zawierać: imię i nazwisko autora (autorów), nazwę gimnazjum, imię i nazwisko opiekuna.
 • Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu ZZSP im. Jana Pawła II lub przesłać na adres szkoły: ZZSP im. Jana Pawła II, 95-100 Zgierz. Pl. Jana Kilińskiego 8 z nagłówkiem „Konkurs „Mój zawód- moje miejsce pracy”. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.
 • Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone prace, które zostały wykonane na odpłatne zlecenie oraz te, które są plagiatem istniejących już prezentacji
 • Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2018r.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Dokumenty konkursowe
 • Regulamin konkursu pobierz
 • Lista firm współpracujących ze szkołą pobierz
 • List polecający pobierz
 • Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych pobierz
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl