dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”Szkoła jest Członkiem
Akademii Chint

                                                                                


Szkoła Policealna Nr 2
Nauka trwa dwa lata i zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej.
Kierunki kształcenia:
  • technik farmaceutyczny
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl