dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”


Szkoła jest Członkiem
Akademii Chint

                                                                                


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Technikum
 • 1Tbe - p. Joanna Wojciechowska
 • 1Tf - p. Przemysław Wyrwas
 • 1Ti - p. Marek Zasada
 • 1Tl - p. Łukasz Kulik
 • 1Tum - p. Mart Siemińska
 • 2Tbu - p. Bożena Włodarczyk
 • 2Tef - p. Elżbieta Dębowska
 • 2Ti - p. Beata Rybarczyk
 • 3Tbi - p. Wioletta Włodarska
 • 3Te - p. Dariusz Gołubienko
 • 3Tfu - p. Halina Walczak
 • 4Tbe - p. Katarzyna Orłowska
 • 4Tiu - p. Barbara Similak


Szkoła Branżowa I Stopnia

 • 1mt - p. Adam Stępczyński
 • 1wz - p. Mariusz Falkowski
 • 2mw - p. Janina Zielińska
 • 2tw - p. Piotr Wyrzykowski
 • 3mt - p. Krzysztof Urbaniak
 • 3wz - p. Jacek Baranowski

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl