dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”


Szkoła jest Członkiem
Akademii Chint

                                                                                


Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Technikum
 • 1Ti - p. Beata Rybarczyk
 • 1Tbu - p. Irena Kowalska
 • 1Tef - p. Elżbieta Dębowska
 • 2Tbi - p. Wioletta Włodarska
 • 2Te - p. Dariusz Gołubienko
 • 2Tfu - p. Halina Walczak
 • 3Tbe - p. Katarzyna Orłowska
 • 3Tiu - p. Krystyna Masłowska
 • 4Tbe - p. Joanna Wojciechowska
 • 4Tiu - p. Marta Siemińska


Szkoła Branżowa I Stopnia

 • 1mw - p. Janina Zielińska
 • 1tw - p. Piotr Wyrzykowski
 • 2t - p. Katarzyna Giernalczyk - Szumska
 • 2mwz - p. Jacek Baranowski
 • 3mt - p. Bożena Włodarczyk
 • 3wz - p. Barbara Similak

Szkoła Policealna
 • 2F - p. Ryszard Jagieło
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl