dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”
Szkoła jest Członkiem
Akademii Chint

                                                                                
Rada Rodziców
Skład zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
Maria Cajdler - przewodniczący
p. Monika Nowakowska - zastępca przewodniczącego
p. Joanna Borecka - sekretarz
Rada Rodziców ustaliła składkę na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 50zł od ucznia lub według możliwości finansowych. Składkę można wpłacać do wychowawców lub na konto bankowe Rady Rodziców:
PKO BP Oddział nr 1
pl. Jana Kilińskiego 11, 95-100 Zgierz
numer rachunku: 49102034400000740200578625
,br>
Dyżur pedagoga szkolnego - Ewy Pawlak - Brzęczek w roku szkolnym 2018/2019

dzień tygodniagodziny dyżurów
poniedziałek800 - 1000
wtorek800 - 1330
środa800 - 1330
czwartek1000 - 1530
piątek800 - 1130


Terminy zebrań z rodzicami


Wywiadówki ogólnoszkolne
w I okresie08 listopada 2018 r.
podsumowanie I okresu23 stycznia 2019 r.
w II okresie20 marca 2019 r.
Zebranie z rodzicami uczniów, którzy posiadają zagrożenia ocenami niedostatecznymi
po pierwszym semestrze13 grudnia 2018 r.
Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych20 marca 2019 r.
Zebranie z rodzicami uczniów, dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi końcoworocznymi15 maja 2019 r.
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl