dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”

                                                                                


Pionierzy elektromobilności
                     Zważywszy, iż rozwój elektromobilności jest jednym z istotnych elementów Strategii dla Odpowiedzialnego Rozwoju upowszechnienie tej technologii wymaga kształcenia kadr, posiadających unikatowe kompetencje z tego obszaru.
                     URSUS BUS jako lider rozwiązań z zakresu elektromobilności oraz Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II jako placówka edukacyjna zgodnie oświadczają, że pragną podjąć współpracę celem kształcenia kadr dla obsługi rozwijającego się rynku rozwiązań związanych z elektromobilnością.
                     Zgodnie z intencją parterów współpracy 25.10.2017r w murach naszej szkoły odbyła się debata nt."Elektromobilność szansą na innowacyjny rozwój", którą swoją obecnością zaszczycili:
 • Krzysztof Kozanecki - wicestarosta zgierski
 • Przemysław Staniszewski - Prezydent Miasta Zgierza
 • Adam Świniuch - członek Zarządu Powiatu Zgierskiego,
 • Wojciech Budziarski - członek Zarządu Powiatu Zgierskiego
 • Bohdan Bączak - zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
 • Maciej Srebro - Przewodniczący Rady Nadzorczej URSUS BUS
 • Macieja Kopańskiego - Prezesa firmy ENGIE
 • a także wielu innych gości, przedstawicieli urzędów, instytucji szkół i firm
                       Najważniejszym momentem debaty było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy URSUS BUS S.A z siedzibą w Lublinie, którą reprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej - Maciej Srebro, a Zgierskim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym im. Jana Pawła II reprezentowanym przez wicestarostę Powiatu Zgierskiego - Krzysztofa Kozaneckiego oraz Dyrektora szkoły - Arkadiusza Kędzierskiego
                       Celem tego doniosłego dokumentu jest uzgodnienie intencji stron oraz stworzenie podstawy do zawarcia ostatecznej umowy o współpracy w zakresie utworzenia kierunku kształcenia "Technik elektromobilnośći" oraz utworzenie klasy o tym profilu w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/19.
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl