dodatkowe informacje
Szkoła objęta patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym„ Akademia murowania”


Szkoła jest Członkiem
Akademii Chint

                                                                                


MOTTO:

   "W wychowaniu chodzi właśnie o to,
  ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
  o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał,
  aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
  umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
  to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko
  z drugim, ale i dla drugich "
                                                      Jan Paweł II


    Misją Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II jest kształcenie i wychowywanie uczniów, wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności potrzebne do zdobywania kwalifikacji zawodowych.
    Szkoła kształtuje w młodzieży zdolność samodzielnego myślenia, odpowiedzialność za siebie i swoje decyzje, nawyk ustawicznej edukacji, umiejętność wykorzystania własnego potencjału i jego adaptacji do potrzeb dynamiki świata.
    Misją szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia.

Typy szkół wchodzących w skład Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

Technikum (4 letnie)
technik budownictwa, technik elektryk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branzowa Szkoła I Stopnia (3 letnia):

mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wielozawodowa - kształcenie w zawodach np: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz – tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, wędliniarz, cukiernik, piekarz, krawiec oraz innych o trzyletnim cyklu kształcenia.

Szkoła Policealna (2 letnia)
technik farmaceutyczny

Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Pl. Jana Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz, tel.: 42 719 08 66, e-mail: zzspzgierz@op.pl